logo

REGULAMIN WYNAJMU SALI PRÓB ORAZ STUDIA SOUND AND ME

1. Rezerwacji dokonywać można telefonicznie lub drogą mailowa.
2. Odwołanie rezerwacji powinno nastąpić najpóźniej 24h przed wyznaczonym terminem. W innym przypadku wystawiona zostanie faktura za zamówioną usługę.
3. Przebywanie w SALI PRÓB lub SALI STUDIA NAGRAŃ jest możliwe wyłącznie w umówionych godzinach oraz w obecności pracownika Sound and Me.
4. Czas wynajęcia w/w sal jest liczony od umówionej godziny, aż do ich całkowitego opuszczenia.
5. W przypadku usług płatnych za 1h opłaty naliczane są za każdą rozpoczetą godzinę.
6. Przedłużenie wynajęcia sal należy każdorazowo ustalać z Managerem Sound and Me.
7. Użytkownicy sal zobowiazani są do pokrycia kosztów wynikających ze strat powstałych przy nieprawidłowym użytkowaniu sal lub ich wyposażenia.
8. W pomieszczeniach obowiązuje całkowity zakaz spozywania pokarmów, palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.